Chương trình công tác Đội của Liên đội trường tiểu học Cẩm Vũ

Thực hiện chương trình công tác Đội của Liên đội Trường tiểu học Cẩm Vũ năm học 2018-2019, được sự nhất trí của Hội đồng đội Huyện Cẩm Giàng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VŨ

 

Trả lời