Giáo viên Trường TH Cẩm Vũ đã tham gia lao động về sinh trường lớp

Để chuẩn bị cho năm học mới 2018 – 2019 tập thể giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Vũ đã nhiệt tình thm gia lao động dọn về sinh trường lớp khang trang sạch đẹp

TẬP THỂ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VŨ VỆ SINH TRƯỜNG LỚP ĐÓN NĂM HỌC MỚI

Trả lời