HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 – 2019

Thực hiện công văn hướng dẫn số 01/LT- PGD&ĐT-LĐLĐ ngày 10/9/2018 của PGD & ĐT và liên đoàn lao động huyện Cẩm Giàng về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2018 -2019. Ngày 29 tháng 9 năm 2018 Trường Tiểu học Cẩm Vũ long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức  – Năm học 2018 – 2019.

Về dự Hội nghị có:

Ông Nguyễn Quang Sáng – Huyện ủy viên – Trưởng Phòng GD ĐT;

Ông Nguyễn Văn Tiển – Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã;

Ông Vũ Đình Tuân – Đảng ủy viên-Trưởng ban quân sự xã trực tiếp phụ trách chi bộ;

Ông Phạm An Viên – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng trường THCS;

Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch công đoàn THCS;

Bà Nguyễn Thị Thắng – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Vũ;

Bà Hoàng Thị Thùy, bà Trần Thị Thúy – Đại diện hội PHHS nhà trường;

Cùng sự có mặt đông đủ của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

Trường Tiểu học Cẩm Vũ  tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức  – Năm học 2018 – 2019 nhằm mục đích:

1. Hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động là hội nghị phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thế và năng lực sáng tạo của mỗi CBCC VC NLĐ, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh.

2. Thông qua hội nghị công khai các hoạt động trong đơn vị theo tinh thần ba công khai tại thông tư 36/2017/TT – BGD ĐT ngày 28/12/2017 về thống nhất xây dựng nội quy nội bộ và cùng cam kết thực hiện nhiệm vụ chính trị có hiệu quả của đơn vị.

3. Thông qua hội nghị phát động trong CBCC VC NLĐ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua của Đảng, nhà nước và của ngành. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, triển khai từ năm học trước để giúp ra bài học kinh nghiệm, có giải pháp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học  2018 -2019 góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả GD ĐT.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn biến của Hội nghị

I – TẶNG HOA CHÚC MỪNG

Ông Nguyễn Quang Sáng – Huyện ủy viên – Trưởng Phòng GD ĐT tặng hoa chúc mừng – Bà Hoàng Thị Huyền – Bí thư chi bộ – Hiệu Trưởng nhận hoa chúc mừng.

Đại diện lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng

Đại diện Trường THCS và Mầm non tặng hoa chúc mừng

Đại diện hội cha mẹ học sinh tặng hoa chúc mừng

II – BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH – ĐOÀN THƯ KÝ

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị

Đoàn thư ký ghi nghị quyết hội nghị

III – BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018 VÀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 –  2019. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN TTND NĂM HỌC 2017 – 2018
Đồng chí Hoàng Thị Huyền – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng đọc báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị năm học 2016 – 2017 và dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2018  – 2019. Báo cáo công khai theo điều 7,8 NĐ 04/2005/NĐ – CP. Ba nội dung công khai tại thông tư 36/2017/ TT BGD ĐT. Công khai cam kết chất lượng; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng; Công khai thu chi tài chính và thông qua quy chế hoạt động.
Đồng Chí Hoàng Văn Đại báo cáo kết quả hoạt động ban TTND
IV – CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀ TRAO THƯỞNG
V – CÁC Ý KIẾN THAM LUẬN
Đồng chí Phạm Thị Thu Hoài  tham luận về công tác chuyên môn
Đồng chí Nguyễn Thị Khuyên tham luận về vấn đề công tác bán trú ở trường Tiểu học
Đồng chí Bùi Thị Chiến tham luận về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia

VI – TIẾP THU CÁC Ý KIẾN, BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM HỌC 2018 -2019

Đồng chí Đỗ Thị Đủ – Chủ tịch công đoàn trường lên tiếp thu các ý kiến tham luận và biểu quyết các chỉ tiêu thi đua. 100% các thành viên tham dự hội nghị nhất trí các chỉ tiêu thi đua năm học 2018 – 2019.

VII. BẦU BAN THANH TRA NHÂN DÂN KHÓA MỚI

BAN THANH TRA RA MẮT HỘI NGHỊ

VIII – ĐẠI BIỂU CẤP TRÊN PHÁT BIỂU

IX. KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

Đồng chí Hoàng Thị Huyền Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng – Đồng chí Đỗ Thị Đủ Chủ tịch công đoàn ký cam kết thực hiện nghị quyết hội nghị

X – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

Đồng chí Đỗ Thị Hải Anh  thông qua nghị quyết hội nghị

Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc. Bằng ý thức xây dựng  và tinh thần trách nhiệm. Hội nghị CBCC VC NLĐ Trường Tiểu học Cẩm Vũ thành công rực rỡ. Chúc các thầy cô trường Tiểu học Cẩm Vũ đoàn kết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đưa con thuyền giáo dục của nhà trường cập bến thắng lợi và nhiều thành công.

 

Trả lời