HỘI NGHỊ CB CC VC TRƯỜNG TH CẨM VŨ NĂM HỌC 2017 – 2018

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VŨ NĂM HỌC 2017 – 2018

     Thực hiện công văn hướng dẫn số 15/LT- PGD&ĐT-LĐLĐ ngày 15/9/2017 của PGD & ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2017 -2018. Thực hiện công văn số 26 KH  – PGD ĐT  của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017 – 2018, Ngày 02 tháng 20 năm 2017 Trường Tiểu học Cẩm Vũ long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức  – Năm học 2017 – 2018. Về dự Hội nghị có:Ông Nguyễn Bá Tơn – Phó Trưởng Phòng GD ĐT; Ông Nguyễn Văn Đông – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; Ông Vũ Đình Tuân – Đảng ủy viên-Trưởng ban quân sự xã trực tiếp phụ trách chi bộ; ông Phạm Văn Viên – Hiệu trưởng trường THCS; Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch công đoàn THCS; Bà Hoàng Thị Thùy – Đại diện hội PHHS nhà trường; Cùng sự có mặt đông đủ của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

Trường Tiểu học Cẩm Vũ  tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức  – Năm học 2017 – 2018 nhằm mục đích:

1. Hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động là hội nghị phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thế và năng lực sáng tạo của mỗi CBCC VC NLĐ, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh.

2. Thông qua hội nghị công khai các hoạt động trong đơn vị theo tinh thần ba công khai tại thông tư 09/2009/TT – BGD ĐT ngày 7/5/2009 về thống nhất xây dựng nội quy nội bộ và cùng cam kết thực hiện nhiệm vụ chính trị có hiệu quả của đơn vị.

3. Thông qua hội nghị phát động trong CBCC VC NLĐ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua của Đảng, nhà nước và của ngành. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, triển khai từ năm học trước để giúp ra bài học kinh nghiệm, có giải pháp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học  2017 -2018 góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả GD ĐT.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn biến của Hội nghị:

I – VĂN NGHỆ – TẶNG HOA CHÚC MỪNG

Đoàn học sinh chúc mừng hội nghị

Ông Nguyễn Bá Tơn – Phó Trưởng Phòng GD – ĐT tặng hoa chúc mừng

Ông Nguyễn Văn Đông – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã tặng hoa chúc mừng

Ông Phạm Văn Viên – Hiệu trưởng trường THCS tặng hoa chúc mừng 

Bà hoàng Thị Thùy – Đại diện hội PHHS nhà trường tặng hoa chúc mừng

II – BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH – ĐOÀN THƯ KÝ

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị

Đoàn thư ký ghi nghị quyết hội nghị

III – BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017 VÀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 –  2018. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN TTND NĂM HỌC 2016 – 2017

Đồng chí Hoàng Thị Huyền – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng đọc báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị năm học 2016 – 2017 và dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2017  – 2018. Báo cáo công khai theo điều 7,8 NĐ 04/2005/NĐ – CP. Ba nội dung công khai tại thông tư 09/2009/ TT BGD ĐT. Công khai cam kết chất lượng; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng; Công khai thu chi tài chính và thông qua quy chế hoạt động.

Đồng Chí Hoàng Văn Đại báo cáo kết quả hoạt động ban TTND

IV – CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀ TRAO THƯỞNG

Đồng chí Nguyễn Bá Tơn – Phó Trưởng Phòng GD – ĐT thay mặt nhà trường tặng thưởng cho  giáo viên có thành tích trong giáo dục

V – CÁC Ý KIẾN THAM LUẬN

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy tham luận về vấn đề công tác bán trú ở trường Tiểu học

2. Đồng chí Phạm Thị Thu Hoài  tham luận về công tác chuyên môn

3. Đồng chí Nguyễn Thị Vòng tham luận về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia

4. Đồng chí Ngô Thị Đỏ tham luận về công tác Đoàn – Đội

VI – TIẾP THU CÁC Ý KIẾN, BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM HỌC 2017 -2018

Đồng chí Đỗ Thị Đủ – Chủ tịch công đoàn trường lên tiếp thu các ý kiến tham luận và biểu quyết các chỉ tiêu thi đua. 100% các thành viên tham dự hội nghị nhất trí các chỉ tiêu thi đua năm học 2017 – 2018.

VII – ĐẠI BIỂU CẤP TRÊN PHÁT BIỂU

Đồng chí Nguyễn Bá Tơn – Phó Trưởng Phòng GD – ĐT phát biểu

Ông Nguyễn Văn Đông – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã phát biểu

VIII – KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

Đồng chí Hoàng Thị Huyền Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng – Đồng chí Đỗ Thị Đủ Chủ tịch công đoàn ký cam kết thực hiện nghị quyết hội nghị

IX – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc. Bằng ý thức xây dựng  và tinh thần trách nhiệm. Hội nghị CBCC VC NLĐ Trường Tiểu học Cẩm Vũ thành công rực rỡ. Chúc các thầy cô trường Tiểu học Cẩm Vũ đoàn kết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đưa con thuyền giáo dục của nhà trường cập bến thắng lợi và nhiều thành công.

Trả lời