Liên Hệ

Thông tin liên hệ của Trường Tiểu học Cẩm Vũ

Trường Tiểu học Cẩm Vũ

Hoàng Thị Huyền – Hiệu trưởng.
Địa chỉ: xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương – Điện thoại: 03203780245
Web: http://thcamvu.camgiang.edu.vn – Email:kt@haiduong.edu.vn