Phòng Giáo Dục cẩm Giàng tổ chức tập huấn cho giáo viên

Nhằm nâng cao năng lực ra đề kiểm tra cho giáo viên theo thông tư số 22/2016/TT- BGDĐT Phòng Giáo Dục cẩm Giàng tổ chức tập huấn cho giáo viên vào ngày 02 tháng 3 năm 2017

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn ra đề kiểm tra theo thông tư 22.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp.

Trả lời