Thư Viện

Thông tin thống kê của thư viện Trường Tiểu học Cẩm Vũ

Xem chi tiết Tên ấn phẩm Họ và tên tác giả Chủng loại Ai đã mượn ?
STKC-02840 Tuyển tập Văn-Thơ Hải Dương 2010-2015 Sách tham khảo Trong kho
STKC-02839 Vở bài tập nâng cao từ và câu lớp 5 Lê Phương Nga Sách tham khảo Trong kho
STKC-02838 35 Đề ôn luyện Tiếng Việt 4 Lê Phương Nga Sách tham khảo Trong kho
STKC-02837 Những bài làm văn mẫu 5 Tập 1 Trần Thị Thìn Sách tham khảo Trong kho
STKC-02836 7 phút để có vòng hai và vòng ba lý tưởng Sách tham khảo Trong kho
STKC-02835 Học Tiếng Anh theo chủ đề Chi Mai Sách tham khảo Trong kho
STKC-02834 Bốn tháng yêu chưa đủ Nhân Hải Trung Sách tham khảo Trong kho
STKC-02833 Anh,Em muốn lấy anh Kim Mộc Tập Hòa Sách tham khảo Trong kho
STKC-02832 Thanh xuân để dành Trang Phạm Sách tham khảo Trong kho
STKC-02831 Số Đỏ Vũ Trọng Phụng Sách tham khảo Trong kho
STKC-02830 Tử ngục Chín Hầm và Những điều ít biết về Ngô Đình Cẩn Dương Phước Thu Sách tham khảo Trong kho
STKC-02829 Lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng Huyện Cẩm Giàng (1945-1975) Sách tham khảo Trong kho
STKC-02828 Tập đánh cầu lông Lê Thanh Sang Sách tham khảo Trong kho
STKC-02827 Hải Dương-Đường 5 một thời kháng chiến Sách tham khảo Trong kho
STKC-02826 Vinh Quy Khúc Hà Linh Sách tham khảo Trong kho