THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (2018 – 2019)

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019, ngày 21 tháng 2 năm 2019, Tổ Chuyên môn 2+3 Trường Tiểu học Cẩm Vũ tổ chức chuyên đề môn Tập đọc

Chuyên đề cấp trưởng Tổ 2+3

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019, ngày 21 tháng 2 năm 2019, Tổ Chuyên môn 2+3 Trường Tiểu học Cẩm Vũ tổ chức chuyên đề  cấp trường môn Tập đọc. Tham gia buổi tập huấn có các giáo viên trong nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của tiết dạy học.

Trả lời