TỔNG KẾT HOẠT ĐÔNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VŨ

Ngày 28 tháng 8 năm 2017 công đoàn Trường Tiểu học Cẩm Vũ tổ chức đại hội nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2017

TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

I. VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG

ĐỘI VĂN NGHỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VŨ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI

II – CHÀO CỜ, TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU TẶNG HOA CHÚC MỪNG

ĐỒNG CHÍ HỒ THỊ HIÊN – PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CẨM GIÀNG VỀ DỰ VÀ TẶNG HOA CHÚC MỪNG

ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, MẦM NON, CÔNG ĐOÀN XÃ TẶNG HOA CHÚC MỪNG

\

III – BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ ĐOÀN THƯ KÝ

IV – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

ĐỒNG CHÍ HOÀNG THỊ HUYỀN – BÍ THƯ CHI BỘ, HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THÔNG QUA DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

V – THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH, NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THU HIỀN THAY MẶT ĐOÀN CHỦ TỊCH THÔNG QUA QUY CHẾ, NỘI QUY LÀM VIỆC TRONG THỜI GIAN DIỄN RA ĐẠI HỘI

VI – BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 – 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 – 2022

VII – CÁC Ý KIẾN THAM LUẬN

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ HẰNG THAM LUẬN NỘI DUNG XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH

ĐỒNG CHÍ PHẠM THỊ THU HOÀI THAM LUẬN VẤN ĐỀ CÔNG ĐOÀN VỚI CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

ĐỒNG CHÍ VŨ THỊ THIẾT THAM LUẬN – CÔNG TÁC NỮ CÔNG TRONG CÔNG ĐOÀN

VIII – BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN THAM GIA BỔ SUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

IX – BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH KHÓA MỚI

X – BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 – 2022 RA MẮT ĐẠI HỘI

1. ĐỒNG CHÍ ĐỖ THỊ ĐỦ

2. ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN ĐẠI

3. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THU HIỀN

4. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ VÒNG

5. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ KHUYÊN

ĐỒNG CHÍ HOÀNG THỊ HUYỀN CHÚC MỪNG BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ MỚI VÀCHỈ ĐỊNH TRIỆU TẬP PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN.

ĐỒNG CHÍ ĐỖ THỊ ĐỦ ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU  CẤP TRÊN

MỘT SỐ TIẾT MỤC VĂN NGHỆ GIAO LƯU 

1. ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU  CỦA ĐOÀN VIÊN NGÔ THỊ ĐỎ – HOÀNG VĂN ĐẠI

2. CÁNH CHIM BÁO TIN VUI – PHẠM THỊ LOAN

XI – LÃNH ĐẠO CẤP TRÊN PHÁT BIỂU Ý KIẾN

ĐỒNG CHÍ HỒ THỊ HIÊN – PHÓ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CẨM GIÀNG PHÁT BIỂU Ý KIẾN CHỈ ĐẠO

XII – THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐỒNG CHÍ ĐỖ THỊ HẢI ANH THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

XIII – BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐỂ BIỂU THỊ QUYẾT TÂM CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CHÍ ĐỖ THỊ ĐỦ TỔ CHỨC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG GHI TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI. 100% ĐOÀN VIÊN NHẤT TRÍ

XIV – BẾ MẠC ĐẠI HỘI – CHÀO CỜ

SAU MỘT THỜI GIAN LÀM VIỆC KHẨN TRƯƠNG VỚI TINH THẦN ĐỔI MỚI, DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, TRÁCH NHIỆM ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VŨ NHIỆM KỲ 2017 – 2022 ĐÃ HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ RA VÀ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP. CHÚC BAN CHẤP HÀNH KHÓA MỚI CÙNG CÁC ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN HÃY CHUYỂN HÓA CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ MÀ ĐẠI HỘI ĐÃ ĐỀ RA TRÊN TỪNG LĨNH VỰC CÔNG TÁC, PHÁT HUY NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC QUYẾT TÂM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀO THỰC TIỄN GÓP PHẦN THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH, PHÁT TRIỂN.

Trả lời