TRANG TRÍ LỚP HỌC CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Trường tiểu học Cẩm Vũ tích cực hưởng ướng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tiêu biểu là hoạt động vệ sinh lớp học

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRANG TRÍ LỚP HỌC CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Trả lời