Trường Cẩm Vũ thông báo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Số ca mắc Covid – 19 đang gia tăng từng ngày và đe dọa tính mạng của người dân. Hiện nay, Việt Nam đã ghi nhận 240 ca mắc Covid 19 và sẽ còn tăng nếu không có sự chung tay của người dân với Chính Phủ. Nhằm đẩy lùi dịch bệnh, Trường tiểu học Cẩm Vũ thông báo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cao của bộ y tế. Góp phần bảo vệ sức khỏe cũng như chung tay vượt qua dịch theo chỉ đạo của PGD huyện Cẩm Giàng.

Trả lời