Trường đến viếng và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Cẩm Vũ

Các thầy, cô giáo và những bạn đội viên ưu tú đại diện cho tất cả các bạn đội viên trong Trường TH Cẩm Vũ  đến viếng và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Cẩm Vũ

2. Cô Phạm Thị Loan đọc diễn văn ý nghĩa lịch sử ngày 22 tháng 22.

3. Văn nghệ chào mừng

Trả lời