Trường TH Cẩm Vũ đã hăng hái tham gia lao động làm đẹp trường lớp

Trong niềm vui và phấn khởi của toàn xã nhà đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tập thể giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Vũ tham gia làm đẹp trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO VIÊN  TIỂU HỌC CẨM  VŨ THAM GIA LAO ĐỘNG LÀM ĐẸP TRƯỜNG LỚP

Trả lời