TRƯỜNG TH CẨM VŨ TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VŨ TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC 1 NĂM HỌC ĐÃ QUA VÀ CÓ NHIỀU HÌNH ẢNH LƯU NIỆM

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018

I. VĂN NGHỆ , TẶNG HOA CHÚC MỪNG

II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG BUỔI LỄ TỔNG KẾT

1. Đồng chí Hoàng Thị Huyền – Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo tổng kết năm học

2. Phát biểu của đại biểu xã về dự lễ tổng kết

3. Học sinh phát biểu cảm tưởng

III. KHEN THƯỞNG CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC VÀ HỌC TẬP.

Trả lời