TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VŨ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VŨ TRONG NHỮNG BƯỚC TIẾN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐƯỢC SỬ HƯỞNG ỨNG CỦA TRƯỜNG TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI

Trường Tiểu học Cẩm Vũ và những bước tiến trong

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học được cái gì đến chỗ quan tâm học sinh làm được cái gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học nặng về truyền thụ kiến thức sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất; đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, chú trọng kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học để có thể tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy học và giáo dục.

Trước sự thay đổi của xã hội và yêu cầu đổi mới giáo dục, các giáo viên hiện nay cũng phải chuyển mình theo tinh thần của sự đổi mới, đó là đạt tới mục đích phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học, tạo cho học sinh tư duy độc lập để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn

Từ những trọng trách đó, giáo viên cần liên tục phải đổi mới phương pháp, phát triển năng lực chuyên môn, tu dưỡng đạo đức, tác phong nghề nghiệp và cố gắng đưa những điều mình học hỏi được từ thực tế vào bài dạy hằng ngày, cố gắng truyền tải kiến thức một cách dễ hiểu nhất, đồng thời xây dựng được niềm tin của mình với học trò.

Điều quan trọng là các thầy cô cần chú ý rèn luyện phương pháp tự học của học sinh, tăng cường học tập cá nhân, phối hợp nhóm; kết hợp đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của từng học sinh.

          Trong đợt hội giảng và thi giáo viên giỏi cấp Trường lần 2, các thầy cô giáo đã có những tiết dạy hay, với phương pháp dạy học linh hoạt đã mang lại những giờ học thực sự hấp dẫn và lôi cuốn học sinh, học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình,  giúp các em được dịp thể hiện bản thân, hình thành những kĩ năng cơ bản giải quyết các vấn đề, khả năng học tập hợp tác, làm việc nhóm  và khả năng tự đánh giá, đánh giá bạn  hay đánh giá nhóm…vv

Sau đây là một số hình ảnh về đổi mới phương pháp giảng dạy.

Trả lời