Trường Tiểu học Cẩm Vũ long trọng tổ chức đại hội Chi đoàn

Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu năm học và dư âm của những ngày tựu trường luôn đọng lại trong tâm trí mỗi chúng ta. Được sự nhất trí và chỉ đạo của Ban thường vụ huyện đoàn và Ban chi ủy chi bộ nhà trường. Ngày 27/9/2017 Chi đoàn Trường Tiểu học Cẩm Vũ long trọng tổ chức đại hội Chi đoàn nhằm tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

I – CHÀO CỜ

 II – TUYÊN BỐ LÝ DO – GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU – NHẬN HOA CHÚC MỪNG

ĐỒNG CHÍ HOÀNG THỊ HUYỀN – BÍ THƯ CHI BỘ, HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI

ĐỒNG CHÍ ĐỖ THỊ ĐỦ – CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TẶNG HOA CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI

ĐỒNG CHÍ ĐÀO THỊ NGÂN – PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN XÃ TẶNG HOA CHÚC MỪNG

III – BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI

IV – ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ VÒNG BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ NÊU PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ MỚI.

V – TRÌNH BÀY CÁC THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

ĐỒNG CHÍ NGÔ THỊ ĐỎ THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN ĐỘI

ĐOÀN VIÊN PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

ĐOÀN VIÊN PHẠM VĂN HỌC THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG

VI. Ý KIẾN PHÁT BIỂU, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP TRÊN

ĐỒNG CHÍ HOÀNG THỊ HUYỀN PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO

ĐỒNG CHÍ ĐÀO THỊ NGÂN – PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN XÃ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

VII – BAN CHẤP HÀNH KHÓA 2012 – 2017 TUYÊN BỐ KẾT THÚC NHIỆM KÌ, TỔ CHỨC LỄ TRƯỞNG THÀNH CHO MỘT SỐ ĐOÀN VIÊN. TẶNG QUÀ LƯU NIỆM

VIII – BẦU CỬ – KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH MỚI

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ MỚI RA MẮT ĐẠI HỘI – ĐỒNG CHÍ HOÀNG THỊ HUYỀN TẶNG HOA CHÚC MỪNG GIAO NHIỆM VỤ CHO BAN CHẤP HÀNH KHÓA MỚI

IX – VĂN NGHỆ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VŨ THÀNH CÔNG RỰC RỠ. KẾT THÚC VÀO HỒI 18 GIỜ NGÀY 27/9/2017.

Trả lời