TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VŨ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN

Thực hiện chương trình công tác Đội của Liên đội Trường tiểu học Cẩm Vũ năm học 2017-2018, được sự nhất trí của Hội đồng độI các cấp

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN

Trả lời